چهره های ماندگار دبیرستان دخترانه دوره دوم علامه امینی (واحد مهراندخت)

دبیرستان دخترانه دوره دوم علامه امینی (واحد مهراندخت): چهره های ماندگار؛ چهره هایی که با کسب موفقیت و درخشش در آزمون های بزرگ نه تنها نام خود را در میان نام دیگر دانش آموزان درخشان تر کرده اند، بلکه سبب شده اند تا نام مدرسه و مرکز آموزشی آن ها نیز در میان سایر مدارس بدرخشد و به عنوان دبیرستان های نمونه و برتر از آن ها یاد شود.

اما با توجه به این موضوع که دبیرستان دوره دوم دخترانه علامه امینی واحد مهراندخت به تازگی تاسیس شده است و هنوز نتوانسته چهره های برتر و ماندگار خودش را بشناسد و از طرفی با این نگاه که این واحد آموزشی قصد دارد تا عینا در مسیر موفقیت مجموعه آموزشی علامه امینی قدم بردارد و از تجربیات آن استفاده نماید، پس دور از انتظار نیست که طی سال های آتی شاهد درخشش چهره های ماندگار و برتر واحد دخترانه این مرکز آموزشی نیز باشیم.

چهره های ماندگار واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی

در این راستا و با توجه به مطالب فوق؛ خالی از لطف نیست که با چهره های ماندگار واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی نیز آشنا شوید.

از این جهت برای آشنایی با چهره های ماندگار و برتر واحد پسرانه دبیرستان علامه امینی بر روی تصویر زیر کلیک نمایید.

 

 

تهران ، نیاوران ، کاشانک ، خیابان شهید صبوری ( امیر ) ، پلاک 33 | 22292972 و 22812413

نمايش نقشه | نقشه سايت